Vad kul att du är intresserad av att jobba hos oss i Vimmerby kommun. Vi erbjuder dig ett sommarjobb där du får nyttiga arbetslivserfarenheter och möjlighet att skapa nya kontakter. Vi har schyssta anställningsvillkor och som ny semestervikarie får du genomgå en introduktionsutbildning inför sommaren.

Vill du redan idag komma igång och arbeta och tjäna pengar kan du anmäla dig till timbanken, se lediga jobb.

Har du frågor kontakta Pernilla eller Marie på Bemanningsenheten, 0492-76 98 61 alt. 0492-76 98 66 eller bemanningsenheten@vimmerby.se 

Välkommen med din ansökan redan idag!

Vill du ha ett viktigt och meningsfullt sommarjobb? Vi söker Omsorgspersonal till verksamhet Stöd och omsorg LSS sommaren 2021. Tjänsterna är vikariat under semesterperioderna. Ett sommarjobb hos oss innebär att du får nyttig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nya kontakter. Vi har anställningsvillkor enligt avtal och som ny semestervikarie får du genomgå en introduktion inför sommaren.     

Arbetsbeskrivning
Verksamheten ansvarar för att personer med funktionsvariation får stöd och omsorg för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I ditt arbete hos oss är det viktigt att kunna möta varje person, att kunna se varje individ samt kommunicera och vara lyhörd för behov och intressen. Personens behovsområden är beskrivna i en genomförandeplan.
I arbetsuppgifterna ingår också dokumentation i vårt dokumentationssystem, Procapita, samt utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation av ansvarig sjuksköterska.
Arbetstiderna fördelas dag/ kväll/ natt/ helg samt ren nattjänstgöring.    

Gruppbostäder
Det finns idag sex olika gruppbostäder inom Vimmerby tätort. På en gruppbostad bor 4-6 personer i egna lägenheter. Dessa personer har behov av närhet till personal dygnet runt. Arbetet innebär i stora drag att stödja personerna att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan vara att laga mat, stötta med personlig hygien, göra inköp tillsammans med personen, mm.

Servicebostad
Det finns idag tre olika servicebostäder inom Vimmerby tätort. Servicebostad är en mellanform mellan helt självständigt boende i egen lägenhet och en gruppbostad. Varje servicebostad har ett antal lägenheter knutna till sig. Att arbeta i servicebostad innebär stöttning och motivation i personens eget hem utifrån personens genomförandeplan.

Personlig assistans
Att arbeta som personlig assistent innebär att stötta och motivera personen i dess hem. Arbetet innebär i stora drag att stödja personerna att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan vara att laga mat, stötta med personlig hygien, göra inköp tillsammans med personen, mm.
Ensamarbete är vanligt när man arbetar som personlig assistent.

Korttids/fritids
Arbete med barn och ungdomar som har funktionsvariation. Verksamheten bedrivs så att de grundläggande behoven av tillsyn, vila, rörelse, aktivitet, måltider och övrig omvårdnad anpassat till funktionsvariation och ålder tillgodoses. Verksamheten är bemannad dygnet runt, arbetstiderna fördelas dag/kväll/natt/helg samt ren nattjänstgöring.    

Daglig verksamhet
Inom daglig verksamhet erbjuder vi meningsfull sysselsättning, för personer inom LSS, som bidrar till den personliga utvecklingen samt främjar delaktighet i samhället.
Verksamheten bedrivs med olika inriktningar för att passa den enskilde personen. Hänsyn tas utifrån personens förutsättningar. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag – fredag.      

Kvalifikationer

Vi söker dig som har utbildning inom Omvårdnadsprogrammet, Fritidsledarutbildning, Barn och fritidsprogrammet, Behandlingsedagogsutbildning eller likvärdig utbildning. Erfarenhet från verksamhetsområdet är meriterande. Körkort klass B är önskvärt. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev snarast. Tillsättning sker löpande. Bemanningsenheten svarar för rekryteringen till enheterna. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Se länk nedan.   
Tjänsterna omfattas av registerkontroll. Du som sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.


Kontaktuppgifter till respektive enhet och chef

Gruppbostäder
Enhetschef: Ulrika Passmark 0492-76 95 20
Drottninggatan, Gårdsstigen

Enhetschef: Jörgen Johansson 0492-76 96 57
Furugatan, Loarpgatan

Enhetschef: Kristian Lundberg 0492-76 95 30
Bullerbygatan, Villekulla

Servicebostäder
Enhetschef: Liselothe Jönsson 0492-76 98 47
Galaxen, Månskenet, Stjärnan   

Daglig verksamhet
Enhetschef: Eva Sorsa 0492-76 95 29
Ekbacken, Servicegruppen, Lundgatan, Träffpunkten, Cafeterian, Kvarnängen

Socialpsykiatri
Enhetschef: Maria Söderlund 0492-76 91 58
Boendestöd, Dagverksamhet

Korttids/Fritids                  
Enhetschef: Jörgen Johansson 0492-76 96 57  
 
Personlig assistans             
Enhetschef: Peter Grudemo 0492-76 94 19
Vi söker nu Omsorgspersonal till vår verksamhet inom Äldreomsorg, som ska vikariera under semesterperioderna sommaren 2021.

Vill du ha ett viktigt och meningsfullt sommarjobb? På Socialförvaltningen jobbar vi med människor, vi ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt för individ- och familjeomsorg. Vi som jobbar här hjälps åt i vårt gemensamma mål att ge bästa tänkbara service och omsorg till invånarna i Vimmerby kommun. Ett sommarjobb hos oss innebär att du får nyttig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nya kontakter. Vi har schyssta anställningsvillkor och som ny semestervikarie får du genomgå en introduktionsutbildning inför sommaren.

Arbetsbeskrivning - Hemtjänst/vård- och omsorgsboende
Arbetsuppgifterna innebär att underlätta det dagliga livet för personer som på grund av ålder eller sjukdom/funktionshinder behöver stöd för att klara sig i vardagen. Huvudprincipen är att utifrån brukarens beviljade insatser, självbestämmande och delaktighet ge stöd och hjälp. Arbetet består av stöttning och hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser. Den personliga omvårdnaden kan t ex. vara duschhjälp, morgon- middag- och kvällshjälp. Serviceinsatser kan vara t ex. städning.

Arbetsbeskrivning - Nattjänstgöring vid hemtjänst och vård- och omsorgsboende
Nattjänstgöring innebär arbete antingen inom nattpatrull som åker runt i kommunen eller inom ett vård- och omsorgsboende som tillgodoser brukarnas behov nattetid.

Vi söker dig som har utbildning från Omvårdnadsprogrammet, likvärdig utbildning eller erfarenhet ses som meriterande.

- vid vård- och omsorgsboende är körkort klass B är önskvärt.
- vid hemtjänst samt vid nattjänstgöring är körkort klass B ett krav.
- Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Har du frågor kontakta Bemanningsenheten eller respektive chef

Pernilla Strömdahl
Bemanningsplanerare
0492-76 98 61 alt. 0492-76 98 66
bemanningsenheten@vimmerby.se

Marie Åström Einarsson
Bemanningsplanerare
0492-76 98 61 alt. 0492-76 98 66
bemanningsenheten@vimmerby.se

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev snarast. Tillsättning sker löpande. Bemanningsenheten svarar för rekryteringen till enheterna. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.

Tjänsterna omfattas av registerkontroll. Du som sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.

Nedan ser du vilka enheter vi söker semestervikarier till, samt kontaktuppgifter till respektive chef.   

Vård o Omsorg i hemmet Hemtjänst
Vimmerby stad Söder, Maria Bergsten , 0492-76 92 31
Vimmerby stad Väster, Camilla Johansson 0492-76 97 79
Vimmerby stad Öster, Anette Ekqvist Dahlberg, 0492-76 97 25
Vimmerby stad Norr, Karolina Sranka, 0492-76 98 63
Vimmerby stad D, Merima Husic, 0492-76 90 44
Granen, Annelie Medling,  0492-76 92 19
Rumskulla, Camilla Johansson 0492-76 97 79
Södra Vi, Karolina Sranka, 0492-76 98 63
Tuna, Maria Bergsten , 0492-76 92 31
Frödinge/Locknevi, Anette Ekqvist Dahlberg, 0492-76 97 25
Nattpatrullen, Ingela Lennartsson 0492- 76 95 27

Vård- och omsorgsboende
Borghaga/Vimarhaga,
Ragnhild Petersson, 0492-76 97 73,
Linda Carlsson, 0492-76 97 60
Camilla Kind Jansson, 0492-76 97 72
Michaela Lindh, 0492-76 97 61
Ingela Lennartsson, 0492-76 95 27

Vidala
Linda Sjösten, 0492-76 96 10
Lisa Solnevik, 0492-76 96 13

Kvillgården
Lisa Solnevik, 0492-76 96 13

Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0492-79 90 00.


Varmt välkommen med din ansökan!

I Vimmerby kommun arbetar ca 1 300 medarbetare för att ge bästa tänkbara service och omsorg till våra drygt 15 700 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. De kommande åren kommer vi att behöva rekrytera många nya arbetskamrater som delar våra värdeord ansvar, mod och fantasi – kanske du är en av dem?

När du jobbar hos oss får du
• Ett viktigt jobb – du är med och bidrar till ett bättre samhälle för Vimmerby kommuns invånare! Vi gör skillnad.
• Motiverade och engagerade medarbetare. När du jobbar hos oss får du ca 1 300 arbetskamrater, vår medarbetarundersökning att vi har motiverade medarbetare som känner stolthet över sitt arbete! Gemensamt med alla våra yrken är mötet med människor, ett arbete inom kommunen skapar sociala kontakter.
• Goda möjligheter att utvecklas inom organisationen - hos oss finns många olika verksamheter och yrkesroller, det finns intressanta jobb och spännande utmaningar.
• Schyssta anställningsvillkor. Genom vår samverkan med de fackliga organisationerna har du stor möjlighet till delaktighet och inflytande. Vi strävar efter balans mellan arbete och fritid. Där verksamheten tillåter erbjuds flextid eller årsarbetstid, det finns överlag goda möjligheter att påverka sina arbetstider.
• Möjlighet till kompetensutveckling till våra medarbetare och chefer, t ex i form av utbildningar, föreläsningar, fritidsstudier samt ledarutvecklingsprogram. Vi har en introduktionsdag för nya som kommer in i organisationen.
• Utvecklande ledarskap med tillit och förtroende som hörnstenar. Vimmerby kommun arbetar med att stödja chefer och ledare genom till exempel ledarutvecklingsprogram, där vi utgår från ett utvecklande ledarskap med ledaren är ett föredöme som ger medarbetarna stöd och skapar delaktighet.

Vi har också
• Personalklubb för kommunens medarbetare, där aktiviteter och trivselkvällar anordnas
• Friskvårdsbidrag
• Individuell lönesättning
• Bilar vid tjänsteresor
• Medarbetarundersökning som genomförs årligen, utifrån det görs handlingsplaner för att förbättra och utveckla verksamheten
• Årliga Resultat- och utvecklingssamtal
• Enligt vårt kollektivavtal får du 6 extra semesterdagar (31 totalt) när du fyllt 40 år och 7 extra semesterdagar när du fyllt 50 år (32 totalt) utöver de 25 lagstadgade.
• Möjlighet att byta sitt semesterlönetillägg mot extra ledig dagar (gäller där det finns överenskommelse med berörd facklig organisation)
• Löneväxling mot pension
• Vid behov finns företagshälsovård

Varmt välkommen att söka jobb hos oss!

 

 


Vimmerby kommun som arbetsgivare
Ansvar, mod och fantasi – det är våra värdeord när vi tillsammans arbetar för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 700 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Vi är cirka 1 300 anställda i 170 olika yrkesroller. Vi erbjuder dig en arbetsplats som uppmuntrar till delaktighet och strävar efter en god balans mellan arbete och fritid. Läs mer om oss och om Vimmerby kommun som arbetsgivare på vår hemsida: www.vimmerby.se

Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.