Jag är skulptör och målare som uttrycker mina känslor i färg och form med verk som befinner sig i en plats mellan figuration och abstraktion. Inspirationen kommer direkt ur mina inre rum eller från ett tema. Det är i närvaron av nuet och trohet mot känslan som en kommunikation uppstår mellan mig och verket. Koncentrationen är lika lustfylld som utmanande. Fokus är satt på att föra mig i en riktning som bär framåt i en ärlig arbetsprocess.

Mitt konstnärliga språk speglar något av den globala tid vi lever i som är fartfylld, intensiv och otrygg. Det är också ett språk som vittnar om en inre längtan mot mjukare kärleksfulla meditativa värden. Två teman jag arbetat med är " Kärlek " och " Tåg ". Illusionen av fart har sin upprinnelse ur en Internationell Workshop då jag arbetade med temat tåg. Delar av det tecknings materialet finns med i denna utställningen och representerar ett stycke tidshistoria. Arbetsplatsen låg i en halvcirkelformad tåghall i Brande, en ort som var en viktig knutpunkt för Nazisterna under 2:a världskriget. De sista åren har jag arbetat vidare med spåren kärlek och tåg; förbisvishande intryck genom ett fiktivt tågfönster ombord på en Shinkansen (snabbtåg), intensivt rytmiserade färgstycken och sist men inte minst stenskulpturer som ett uttryck för både Kärlekstemat och tågtemat. Utställningens titel heter “På Väg"
(Statement från soloutställning, Galleri Majnabbe, Göteborg 2017)

I am a sculptor and painter who expresses my feelings in color and form with works that are in a place between figuration and abstraction. Inspiration usually comes right out of my inner rooms, or from a theme. It is in the presence of nowness and fidelity towards the feeling that communication occurs between me and my work.Concentration is as pleasurable as challenging. Focus is set to bring me in a direction that carries forward in an honest workingprocess.

My artistic language reflects the global times we live in that is speedy, intense and insecure.It is also a language that bears witness of an inner yearning towards  softer loving meditative values.

LIZ CARINA KARLSSON

Kontakt
Telefon: +46761717589
E-post: lizcarinacarlsson@live.se
Facebook: Liz Carina
KANTEN Ateljéförening
http://www.kanten-ateljeforening.webnode.se/
atelje-kanten@googlegroups.com
Amiralitetsgatan 24M, 41462  Göteborg


 

 

 

 

 

 

Välkommen!

Välkommen!

Välkommen!

Välkommen!


Relationer Måleri & Stenskulptur

 

 

 


 

KKV-Varberg. GroupexhibitionWorkshop “Make Art in India” at “Creative Sculptors” in Mamallapuram, INDIA. 3 weeks.
Participate in the  Stonehall and outside in the Sculpture Park

LOKSTALLET,Strömstad. Invigning 5 maj.

Hjärta av svandalsgnejs på svart diabas sockel.  Utställningskommissarie Yngve Brothén

 

Galleri Majnabbe VÅRSALONG - Samlingsutställning 2018
28 april  - 20 maj
Göteborgs Konstnärsklubbs traditionella vårutställning med medlemmarnas inlämnade bilder

 

Galleri Majnabbe  Decembersalong 2017
25 nov-17 dec. www.gallerimajnabbe.se

Kronovalls Slott Skulpturpark 9 Juli -  27 augusti 2017

Bildgalleri Skulptura 2017

 

Varje år arrangerar KKV Bohuslän en stor sommarutställning där medlemmarna ställer ut.

 

 

Soloutställning " På Väg" Galleri Majnabbe. Göteborg  


 

 

 Stenhjärtan

Every heart of stone is life, a powerfield in space and bearer of soul, time and history.
Heart is my distinguishing mark.


 

- Stenskulpturer

 

Through stone I found my true temper. There among the Bohuslän rocks and sea  my soul found home. 

 - Skulpturer i varierande material

Äldre skulpturer där jag arbetade i varierande material utifrån mina inre rum. 

 

 

 

 

oljemåleri

Jag uttrycker  mina känslor i färg och form med verk som befinner sig i en plats mellan figuration och abstraktion.
Inspirationen kommer direkt ur mina inre rum eller från ett tema. 

 

 

 

 

 - Teckning
Att teckna är roligt och för mig en absolut nödvändig del av mitt skapande. 

Länk till albumet Drawings by me

 

 

 

Längre Konstnärlig Utbildning
( Longer Artistic Education )

Hovedskous Målarskola 90-96
(Göteborgs Konstskola) 5 år,
3 år skulptur och två år Grafik.
Falkenbergs Konstskola 89-90
Privatelev för Lars Lindekrantz ( Ivar Lindekrantz lillebror ) skulptur 88-90.
KV-Konstskola, Göteborg 1 år
( kvällskola) 89-90
Antagen till Kungliga Akademien ( Royal Academy) skulpturlinjen 1993 i Stockholm

Övrig längre Utbildning
(Other Longer Education)

Mellanstadielärarexamen 85-05-31 Växjö
( Highschool/University Primaryteacher )
Kortare Konstnärliga utbildningar
( Shorter Artistic Education )
TBV Göteborg ,kvällsstudier efter nakenmodell, tredimensionellt i lera -90, -91
Gerlesborgs Konstskola , Skulptur i Landskapet -90 -91 ( sommarkurs på 3v )
Grundkurs i STEN genom Hovedskous Målarskola, KKV-Bohuslän -91, -92
Fördjupning i STEN ( 14 veckor) Hallindens Stenbrott - KKV-Bohuslän -95
Körkortskurs TRÄ, SVETS, BLÄSTER , KKV-Bohuslän -97
Svets utbildning 3v, Malmö Kollektivverkstad -98
Bronskurs i skalformsgjutning , KKV-Göteborg -04

KONSTNÄRLIGT ARBETE
(Artistic Commissions)

-94-95 Konstnärligt uppdrag, Västsvenska Granitbolaget, Varberg
-91 Kanslist, Kulturförvaltningen- Konstens Hus, Varberg (sommarvik)
-96-97 Galleri September, Vasastan Göteborg
-95-96 biträdande till projektledare A L Mossberg inför STENSETT, stenskulpturutställningar i Göteborg o Vänersborg
-96-98 Styrelseledamot och sekreterare för KKV-Bohuslän
-98 Samordnare för Kulturprojekt Röda Sten, Göteborg
-11 Huvudansvarig för KKV-B 30- årsjubileum.
-11 KKV-Bohusläns samordnare mot Bottna Kulturfestival
-Löpande guidning på KKV-Bohuslän
-14 Invalsnämnden Galleri Majnabbe 2014 och som ordinarie 2015
-15 Stenrådet, KKV-Bohuslän
-16 Stenrådet KKV-BOHUSLÄN
-16 Invalsnämnden Galleri Majnabbe
-17 Sten rådet KKV-BOHUSLÄN
-17 Invalsnämnden Galleri Majnabbe
-18 Stenrådet t om  juni
-18 Invalsnämnden Galleri Majnabbe
-19 Invalsnämnden, Galleri Majnabbe


UTSTÄLLNINGAR/WORKSHOPS
(Exhibitions/workshops/ Symposium)

-93 Folkets Hus, Varberg ( Hovedskous )
-94 Konsthallen, Göteborg
-95 KON I KONSTEN, Rikssalen, Varbergs Fästning
-96 STENSETT, Gbg:s Botaniska Trädgård STENSETT 3 månader
     STENSETT, Vänersborgs Stad & Parker 3 månader
-97 "2xKarlsson "( med grafiker Yvonne Karlsson ) Galleri September
-97 Galleri Lynga, Falkenberg, ett samarbete med M F Mabrouk
-97 Bovallstrands torg , Skulptur i Bohusgranit
-97 Stensalen, medlemsutställning KKV-B
-97 Danmark Internationell workshop 3 veckor.
-97 Vandringsutställning i Europa med början i Brande Rådhus utställningshall.
-98 INCONTRI, internationell workshop, Carrara Italien
-98 Danmark Internationell workshop 3v.
-98 Vandringsutställning i Europa . Utställning i Brande rådhus utställningshall
-99 Västsvenska Skulptörer, Röda Sten, Göteborg
-99 ALMENNI, Silkeborg Danmark. Internationell skulpturutställning med 24 inbjudna konstnärer
-99 Separatutställning. Nordens Folkliga Akademi, Göteborg
-00 Art Crash, Århus Danmark. Inbjuden att delta vid entrén med en skulpturgrupp
-00 SEPARATUTSTÄLLNING i fyra rum på Galleri Majnabbe, Göteborg
-01 Julsalong M/S Poseidon Packhuskajen, Göteborg
-02 Konst i Kvadrat Samlingsutställning Galleri Majnabbe
-03 Göteborgs Konstnärsklubb, nya medlemmar, Galleri Majnabbe
-04 KKV-Bohuslän, Stenskulpturparken, stensalen
-04 Växtverk Samlingsutställning Göteborgs Konstklubb
-05 KKV-Bohuslän Stenskulpturparken, stensalen
-05 Närbilder Samlingsutställning Göteborgs Konstklubb
-06 "Kroppsligt" samlingsutställning Galleri Majnabbe
-07 Boningar, samlingsutställning Galleri majnabbe
-08 75-årsjubileum samlingsutställning, Galleri Majnabbe
-09 Vårsalong, samlingsutställning, Galleri Majnabbe
-10 Stödutställning för Galleri Majnabbe
-10 KKV-Bohuslän, Skulptur utomhus
-11 KKV-B " Kärlek" KKV-B 30-årsjubileum, deltar inomhus o utomhus
-11 Skulpturer på Stan längs med Bäveån, Uddevalla
     (uttagningsjury: Yngve Brothén, Jan-Olof Bengtsson, Peder Josefsson)
-12 Vårsalong, medlemsutställning Galleri Majnabbe
-12 KKV-Bohuslän, skulpturtorget och skulpturparken
-12 Galleri Cosmopolitan, " Tango" med ett urval av konstnärer från Galleri Majnabbe.
-13 Konstrundan i Majorna, Godhemsgatan
-13 Vårsalong, medlemsutställning Galleri Majnabbe
-13 KKV-Bohuslän sommarutställning
-14 Vårsalong, medlemsutställning Galleri Majnabbe
-14 KKV-Bohuslän sommarutställning , skulpturparken
-14 Tio små rum, Stenungsund, 10 inbjudna konstnärer
-15 Karlstad Stadsträdgård 20150615—20150925
-15 KKV Sommarutställning Skulpturer utomhus
-15 Vårsalong, medlemsutställning Galleri Majnabbe
-16 KKV-B Sommarutställning.
      Ett hjärta i röd Bousgranit ca  2,5m
-16 Vårsalong Galleri Majnabbe
-17 SEPARATUTSTÄLLNING Galleri Majnabbe, Göteborg
      PÅ VÄG, spåren Kärlek &Tåg ( stenskulptur, oljemåleri, kolteckningar )
-17 Skulpturparken Kronovall, Österlen
-17 KKV-BOHUSLÄN sommarutställning
-18 Vårsalongen Galleri Majnabbe
-18 Bovallstrands Restaurang
-18 LOKSTALLET utställningskommisarie Yngve Brothén
-18 Sommarutställning KKV-Bohuslän
-18 Mikroformatet 1-21 dec. KKV-Varberg  Grupputställning
-19 Workshop 3 v Make Art in India, Mamalallpuram.
-19 Svart & Vitt, Hamnmagasinet KKV- Varberg.
-19 Galleri 20, Kungsten.
-19 Vårsalongen Galleri Majnabbe
-19 Lokstallet, Strömstad, grupputställning forts -18
-19 SEPARATUTSTÄLLNING "Relationer" Hav & Land,
Hunnebostrand ( 3 juni -27 juni)
-19 KKV-Bohuslän, Sommarutställning
( 23 juni - 18 aug)
-19 UDDEN Skulpturutställning Vernissage 29 juni


ERHÅLLNA STIPENDIUM
( Scholarships )

-92 ERIC ERICSONS STIFTELSES STIPENDIUM
-92 Otto & Charlotte Mannheimers stipendium
-98 GÖTEBORGS STADS KULTURSTIPENDIUM ( 98-04-28)
-98 Wilhelm & Martina Lundgrens Understödsfond, Resestipendium till Italien.

REPRESENTERAD
Statens Konstråd
Bohuslandstinget
Västra Götalands regionen